publications > recent articles in books

CALLENS, S., EECKLOO, K., FORNACIARI, D., VLEUGELS, A.,

Monitoring Quality in a Federal State with shared Powers in Healthcare :
The Case of Belgium, European Journal of Health Law, 2011, 18, pp 413-422

CALLENS, S, FORNACIARI, D, LATOUR, J,

Public procurement legislation and Belgian Healthcare,
Jaarboek Overheidsopdrachten / Chronique des Marchés Publics, 2011-2012, pg 448-459

CALLENS, S., CIERKENS, K.,

Telemonitoring in Europe”, ICT en gezondheidsrecht
PLOEM, M.C., NOUWT, S., SDU, Den Haag, 2012.

CALLENS, S., COËFFÉ, M.,

“Art. 1 -1bis geneesmiddelenwet” Codex Pharma Commenté. Santé publique en Belgique.
Becommentarieerde Codex Pharma Volksgezondheid in België, mijnwetboek.be, Herentals, 2013

CALLENS, S., BODDEZ, L., SYX, E.,

Over elektronische sigaretten en health apps. Recente ontwikkelingen in het medisch hulpmiddelenrecht.
Recht in Beweging, VRG, 2014; vol:1 pg:121-140

CALLENS, S.,

E-health,
Routledge Handbook of Medical Law and Ethics, 2014, pg269-285

CALLENS, S., BODDEZ, L., en LEIRE, M.,

“Recente ontwikkelingen omtrent het statuut van de ziekenhuisarts” in Recht in beweging:
22ste VRG-Alumnidag, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2015, 323-348.

CALLENS, S., CIERKENS, K.,

“Telemonitoring in Europe” in PLOEM, M.C., NOUWT, S., (eds.)
ICT and health law, SDU, Den Haag, 2012.

CALLENS, S., EECKLOO, K., FORNACIARI, D., VLEUGELS, A.,

Monitoring Quality in a Federal State with shared Powers in Healthcare :
The Case of Belgium, European Journal of Health Law, 2011, 18, pp 413-422

CALLENS, S., EECKLOO, K., FORNACIARI, D., VLEUGELS, A.,

Monitoring Quality in a Federal State with shared Powers in Healthcare
The Case of Belgium, European Journal of Health Law, 2011, 18, pp 413-422

CALLENS, S.,

“The procedure before the Fund of Medical Accidents”,
Themis Medical law, Die Keure, Brugge, 2011, pp. 15-40 (NL)

CALLENS, S.,

“The EU legal framework on e-health”,
Health Systems Governance in Europe. The role of European Union Law and Policy, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, p. 561-588.

CALLENS, S. & FORNACIARI, D.,

2010
“Competition rules and health care players: consequences and evolutions”, International Journal of Health Care Quality Assurance, 2010, (accepted)

CALLENS, S.,

“The EU legal framework on e-health
Health Systems Governance in Europe. The role of European Union Law and Policy, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, p. 561-588.

CALLENS, S.,

“The EU legal framework on e-health”
Health Systems Governance in Europe. The role of European Union Law and Policy, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, p. 561-588.

BOILLAT, S. & CALLENS, S.,

'The sale of medicinal products by mail-order in Europe', Yearbook of European Medical Law 2005,
2005, The Institute of Medical Law (IMR), Lidingö, pp. 57-62.

CALLENS, S.,

'Telemedicine and the E-Commerce Directive', E-Health and the Law,
Kluwer Law International, The Hague, 2003, pp.29-42.

CALLENS, S.,

'Telemedicine and European Law', 14th World Congress on Medical Law,
2002, The World Association for Medical Law et al., pp. 321.

CALLENS, S.,

'The impact of e-commerce directive on medicine', 14th World Congress on Medical Law,
2002, The World Association for Medical Law et al, pp. 205-210.

CALLENS, S.,

'The Definition of a Medicinal Product' in Chapters on Pharmaceutical Law,
Antwerpen, Intersentia, 2000, pp. 3-16.